Privaatsuspoliitika

Käesolev privaatsuspoliitika käsitleb kliendi andmete kogumist, kasutamist, avaldamist, edastamist ja talletamist.

Isikuandmete kogumine ja kasutamine

Isikuandmed on andmed, mida Rahaedu OÜ kogub kliendiga sõlmitud lepingu täitmiseks või kliendiga ühenduse võtmiseks.

Kliendi isikuandmete kogumine võib toimuda alljärgnevatel viisidel:

  • kontaktandmete (sh nimi, postiaadress, telefoninumber, e-posti aadress) esitamisel meie veebisaidil ostu sooritamisel
  • veebisaidi kasutamisel küpsiste kaudu

Muude andmete kogumine

Võime koguda ka andmeid üldistatud klienditegevuste kohta meie poodides ja veebisaidil. Need andmed koondatakse ja neid kasutatakse selleks, et saaksime klientidele edastada kasulikumat teavet ja saaksime teada, millised veebisaidi, toodete ja teenuste osad on kõige huvipakkuvamad. Koondandmeid käsitletakse selles privaatsuspoliitikas isikustamata andmetena.

Kogutud isikuandmete kasutamine

Kogutud isikuandmete abil saame teavitada kliente tooteuudistest, kampaaniatest ja tulevastest sündmustest. Klient, kes ei soovi olla meie uudiskirjaloendis või saada teavitusi teda huvitada võivatest toodetest, saab ennast adressaatide sihtrühmast igal ajal eemaldada. Kogutud isikuandmeid kasutame ka kauba kohaletoimetamiseks ning kliendi ees võetud kohustuste täitmiseks.

Kliendi paremaks teenindamiseks võib Rahaedu OÜ avaldada teavet üksikute kasutajate kohta kolmandale osapoolele, kes osutab Rahaedu OÜ-le teenuseid ning on lepinguga kohustunud hoidma jagatud teavet konfidentsiaalsena. Kolmandaks osapooleks ja andmete volitatud töötlejaks on näiteks maksete töötleja Maksekeskus AS, kellele edastatakse vajalikud isikuandmed veebipoes makse sooritamiseks; ning transpordiettevõtted.

Kogutud isikuandmeid võidakse väljastada kohaldatavate õigusaktidega lubatud ja nõutud määral, näiteks riigiasutustele.

Kogutud isikuandmete muutmine

Kliendi tuvastamiseks ja temaga kontakteerumiseks kogutud isikuandmeid on võimalik näha, muuta ja täiendada meie veebisaidil „Minu konto“ alas.

Võite taotleda meie andmebaasis teie kohta leiduvate mitteterviklike, ebaõigete või aegunud isikuandmete täiendamist, parandamist või kustutamist.

Isikuandmete kaitse

Rahaedu OÜ rakendab kõiki ettevaatusabinõusid (sh administratiivsed, tehnilised ja füüsilised meetmed) kliendi isikuandmete kaitsmiseks. Juurdepääs andmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel.

Turvalisus

Kõiki kliendi isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. Isikuandmeid säilitatakse turvalises, tulemüüridega kaitstud võrgus.

Privaatsuspoliitika tingimused ja muudatused

Meie veebisaiti kasutama asudes või ostu sooritades olete käesolevate põhimõtete ja tingimustega tutvunud ning nendega nõustunud. Jätame endale õiguse vajadusel privaatsuspoliitika tingimusi muuta, teavitades sellest oma kodulehel.